Συν Άλλοις

Εμπόριο

Ο Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας "Συν Άλλοις" ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2011. Η κυρία δραστηριότητά μας είναι το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, κυρίως στον τομέα των τροφίμων.
Εισάγουμε και διακινούμε προϊόντα από συνεταιρισμούς και κινήματα παραγωγών του Παγκόσμιου Νότου, όπως ο ζαπατίστικος καφές από την Τσιάπας του Μεξικού. Στο κατάστημά μας στο Θησείο, μπορείτε επίσης να βρείτε προϊόντα από εγχώριους παραγωγούς και συνεταιρισμούς, με τους οποίους χτίζουμε άμεσες και σταθερές συνεργασίες.
Εργαζόμαστε συλλογικά και ισότιμα, χωρίς αφεντικά και ιδιοκτήτες. Αυτό που μας εμπνέει είναι η αίσθηση ότι ανήκουμε στο παγκόσμιο κίνημα της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, που δουλεύει καθημερινά για να μετασχηματίσει αυτό τον κόσμο σε ένα πιο όμορφο, δίκαιο και αλληλέγγυο μέρος.
2103456681
Νηλέως 35, 11851, Αθήνα
SINGLE.COOP.Timetable
Δευτε΄ρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.00-18.00
Τετάρτη 9.00-16.00
Σάββατο 10.00-16.00